HİBELER TEŞVİFLER

HİBELER TEŞVİFLER

HİBELER TEŞVİFLER

SERA İL TARIM HİBELERİ
Örtüaltı Üretimine Yönelik Verilen Destekleler
A- Yatırım Aşamasında Sağlanan Destekler 1. Düşük ve Sıfır Faizli Krediler 1.1. Yatırım ve İşletme Kredileri Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne uygun olarak yetiştiricilik yaptığı tespit edilen ve kayıt altına alınan üreticilere, Ziraat Bankası A.Ş. veya Tarım Kredi Kooperatiflerince 10 milyon TL üst limite kadar, %25 - % 75 arası faiz indirimi yapılmak suretiyle kredi kullandırılabilmektedir. 1.2. Sera Modernizasyonu Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, Mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısının iyileştirilmesi amacıyla; Yapı iskeleti, temel ve kurulum tekniğinin asgari şartları taşımayan sera işletmeleri ile Yapı iskeleti, temel ve kurulum tekniği bakımından asgari şartları taşıdığı tespit edilen ancak içerisinde, yetiştirilen ürünün kalite ve verimini artırıcı etkisi bulunan sabit ve/veya montajlı üretim sistemlerinin modernizasyon finansmanının karşılanması amacı 300 bin TL üst limite kadar sıfır faizli kredi kullandırılabilmektedir. 2. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 2.1. Ekonomik Yatırımlar Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi (KKYDP) çerçevesinde, alternatif enerji kaynakları kullanılarak, 3 dekardan küçük olmamak üzere yapılan sera projelerine (KDV hariç) 2 milyon TL üst limite kadar %50 hibe desteği sağlanabilmektedir. 2.2. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Bu program; yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinde ikamet eden 18-40 yaşa arası genç çiftçileri kapsamakta olup, yatırım konuları arasında kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği de bulunmaktadır. Bu destek kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartların gerçekleşmeye göre en fazla 30 bin TL'ye kadar hibe yoluyla destek verilmektedir. 3. Mera Alanlarının Jeotermal Isıtmalı Teknolojik Seralara Tahsisi 25/2/2011 tarih ve 27857 sayılı Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı değişikliği taleplerinde mera, yaylak ve kışlaklarda bulunan jeotermal kaynakların ve jeotermal kaynakların bulunduğu aynı parselde bu kaynakların kullanılacağı teknolojik seralar ile bu alanların dışında bulunan jeotermal kaynağın,  teknolojik seralara taşınması veya iletilmesi için ihtiyaç duyulan yerlerin, zorunlu hallerde tahsis amacı değişikliği yapılabilmektedir. 4. Hazine Arazileri Kullanım İzni Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan 324 ve 335 sıra sayılı Milli Emlak Tebliğleri uyarınca teknolojik ve jeotermal sera yatırımı konusunda; En az 10 milyon ABD Doları karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı ve yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az on kişiye on yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden yatırımcıya hazineye ait taşınmazların kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilebilmektedir. 5. Bölgesel Yatırım Teşvikleri 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" ve bu Karar'a istinaden yayımlanan 20.06.2012 tarih ve 28329 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)" hükümleri uyarınca, yatırım teşvik bölgelerine göre değişmekle birlikte 5 ile 40 dekar arasındaki seracılık yatırımları; Yatırım Teşvikleri kapsamında; Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve Faiz desteği gibi değişik kalemlerde desteklerden faydalanabilmektedirler. B- İşletme Aşamasında Sağlanan Destekler Örtüaltı Kayıt Sistemine Kayıt yaptıran üreticilerimiz TARSİM, Bombus arısı, Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele desteklemelerinden, ayrıca sübvansiyonlu kredilerden faydalanabilmektedirler.  
  • Mazot ve Gübre Desteği 15,35 TL/da,
  • Örtüaltı İyi Tarım Desteği, 150 TL/da,
  • TARSİM (Sera Sigortası) Desteği: Poliçenin % 50'si,
  • Örtüaltı Bombus Arısı Desteği: Dekara en fazla 2 adet olmak üzere 60 TL/Koloni,
  • Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Desteği  (paket toplamı 520 TL/da olacak şekilde)
  • Küçük Aile İşletmesi Desteği: 5 da altında arazisi olan seracılara yönelik 100 TL/da
Seracılık ve Örtüaltı Üretimimizde Mevcut Durum Örtüaltı Üretim Alanları Ve Üretim Miktarları İllere Göre Örtüaltı Alanları Sera Alanlarındaki Üretimin Grup Bazında Dağılımı Örtüaltında Yetiştiren Ürünler

Etiket

SERA İL TARIM HİBELERİ Örtüaltı Üretimine Yönelik Verilen Destekleler A- Yatırım Aşamasında Sağlanan Destekler 1. Düşük ve Sıfır Faizli Krediler 1.1. Yatırım ve İşletme Kredileri Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandır kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne uygun olarak yetiştiricilik yaptığı tespit edilen ve kayıt altına alınan üreticilere Ziraat Bankası A.Ş. veya Tarım Kredi Kooperatiflerince 10 milyon TL üst limite kadar %25 - % 75 arası faiz indirimi yapılmak suretiyle kredi kullandırılabilmektedir. 1.2. Sera Modernizasyonu Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısının iyileştirilmesi amacıyla; Yapı iskeleti temel ve kurulum tekniğinin asgari şartları taşımayan sera işletmeleri ile Yapı iskeleti temel ve kurulum tekniği bakımından asgari şartları taşıdığı tespit edilen ancak içerisinde yetiştirilen ürünün kalite ve verimini artırıcı etkisi bulunan sabit ve/veya montajlı üretim sistemlerinin modernizasyon finansmanının karşılanması amacı 300 bin TL üst limite kadar sıfır faizli kredi kullandırılabilmektedir. 2. Kırsal Kalkınma Yatı alternatif enerji kaynakları kullanılarak 3 dekardan küçük olmamak üzere yapılan sera projelerine (KDV hariç) 2 milyon TL üst limite kadar %50 hibe desteği sağlanabilmektedir. 2.2. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Bu program; yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinde ikamet ed yatırım konuları arasında kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği de bulunmaktadır. Bu destek kapsamında kabul edilen başvurularda hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartların gerçekleşmeye göre en fazla 30 bin TL'ye kadar hibe yoluyla destek verilmektedir. 3. Mera Alanlarının Jeotermal Isıtmalı Teknolojik Seralara Tahsisi 25/2/2011 tarih ve 27857 sayılı Mera Yönetmeliğinde yaylak ve kışlaklarda bulunan jeotermal kaynakların ve jeotermal kaynakların bulunduğu aynı parselde bu kaynakların kullanılacağı teknolojik seralar ile bu alanların dışında bulunan jeotermal kaynağın teknolojik seralara taşınması veya iletilmesi için ihtiyaç duyulan yerlerin zorunlu hallerde tahsis amacı değişikliği yapılabilmektedir. 4. Hazine Arazileri Kullanım İzni Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan 324 ve 335 sıra sayılı Milli Emlak Tebliğleri uyarınca teknolojik ve jeotermal sera yatırımı konusunda; En az 10 milyon ABD Doları karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı ve yatırımın faaliyete geçmesinden i yatırım teşvik bölgelerine göre değişmekle birlikte 5 ile 40 dekar arasındaki seracılık yatırımları; Yatırım Teşvikleri kapsamında; Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi ve Faiz desteği gibi değişik kalemlerde desteklerden faydalanabilmektedirler. B- İşletme Aşamasında Sağlanan Destekler Örtüaltı Kayıt Sistemine Kayıt yaptıran üreticilerimiz TARSİM Bombus arısı Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele desteklemelerinden ayrıca sübvansiyonlu kredilerden faydalanabilmektedirler. o Mazot ve Gübre Desteği 1535 TL/da o Örtüaltı İyi Tarım Desteği 150 TL/da o TARSİM (Sera Sigortası) Desteği: Poliçenin % 50'si o Örtüaltı Bombus Arısı Desteği: Dekara en fazla 2 adet olmak üzere 60 TL/Koloni o Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Desteği (paket toplamı 520 TL/da olacak şekilde) o Küçük Aile İşletmesi Desteği: 5 da altında arazisi olan seracılara yönelik 100 TL/da Seracılık ve Örtüaltı Üretimimizde Mevcut Duru

Sosyal Medya

Diğer Yazılarımız